Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

Secciones
Servicios

Ingreso M?nimo Vital

Agenda para una recuperaci?n justa

Empleo con derechos

Compromiso con la ciencia

Nuestra propuesta de reforma constitucional

El departament de Contractació aclareix el seu error en un procés

L'error s'ha basat en la confusió generada perquè la llei sí que permet que la persona responsable del contracte siga personal eventual, però no que aquesta puga emetre informes tècnics en el si del procediment licitatori, i li va ser requerit a Alcaldia aquest informe de valoració sense sospesar aquesta circumstància.
05/06/20 - -
 • Del·licious
 • Meneame
 • Facebook
 • Twitter
 • GoogleBookMarks
 • Imprime
 • Comparte
Votar:

Votar:

La regidora de Contractació, Lorena Zamorano, ha eixit al pas de les denúncies de Guanyar Alcoi i PP referent al procés del contracte de publicitat i l'ha fet per a explicar la transparència i legalitat d'aquest, així com donar a conéixer una confusió del departament de Contractació que ha generat la situació.

Així, respecte al procés, assenyalar que després de l'obertura d'un dels sobres de documentació tècnica del lot referent a la Publicitat Institucional, des de Contractació es va procedir a remetre a Alcaldia –com a departament gestor d'aquesta partida pressuposada i, en definitiva, responsable d'aquest lot de licitació-, les ofertes dels licitadors, amb la finalitat que realitzara valoració i informe seguint el procediment ordinari.

Assenyalar que la llei de contractes del sector públic permet que la responsabilitat de seguiment i supervisió recaiga no sols en funcionaris públics, sinó en persones físiques o jurídiques vinculades o alienes a l'administració pública. Podent per tant, si així consta designat, ostentar aquesta responsabilitat el personal eventual, com és el cas.

L'error del departament de Contractació s'ha basat en la confusió creada per aquesta circumstància, ja que la llei sí que permet la figura del responsable del contracte en personal eventual, però no la prescripció d'informes tècnics en el si del procediment licitatori, i li va ser requerit a Alcaldia aquest informe de valoració sense sospesar aquesta circumstància.

Des d'Alcaldia, amb el convenciment que el requeriment era conforme a la legalitat venint del mateix departament de Contractació, es va procedir a emetre informe a aquest efecte que es va remetre novament a Contractació, sense que s'advertira l'error fins dilluns passat 1 de juny.

Detectat l'error, se sol·licita per part del departament de Contractació informe de valoració a funcionari de carrera amb remissió de totes les ofertes contingudes en el sobre de referència, deixant sense efecte l'informe que per error es va sol·licitar a Alcaldia i que subscrivia una persona eventual.

Aquest informe ve subscrit per un funcionari i es convoca la Mesa de Contractació per a donar compte de l'esdevingut.

Després de les suspicàcies creades per diferents membres de l'oposició allí presents a l'explicació donada pel personal tècnic del departament, es decideix per la Mesa de Contractació, de la qual no forma part l'oposició, sol·licitar un aclariment per escrit del mateix departament per a fer-lo constar en el procediment.

Sent que l'informe s'ha emés en el dia de hui, es procedeix a convocar nova Mesa de Contractació per a donar compte del mateix i continuar amb el procediment amb normalitat.

“Són inacceptables les eixides de to i les acusacions vetlades d'una oposició que més que construir destrueix, i que hauria de tindre molt present que estem en un procediment molt reglat, on la informació que es maneja en una Mesa de Contractació és confidencial, de fet no és ni pública per als licitadors, i aquest govern ha demostrat que la transparència no sols es predica sinó que s'aplica obrint la possibilitat a l'oposició que foren presents en tot el procés. Perquè no hi ha res a amagar mai, però la gestió pública exigeix ser prudents sempre i ells han demostrat que no ho són. Interessava més crear polèmica i enfangar un procediment per a desgastar al govern que esperar, com hem fet tots els membres de la Mesa de Contractació, a l'informe tècnic de contractació que explicara el succeït”, explica la regidora de Contractació, Lorena Zamorano.


Otras Noticias

Alcoi fa setmanes que té estrictes mesures per a frenar l'avanç de la Covid-19

El portaveu socialista recorda els controls policials, les accions en l'àmbit esportiu, cultural i social, alhora que apel·la a la conscienciació ciutadana tenint en quanta que la majoria dels casos s...

El portaveu del PP utilitza políticament la salut de la família de l’alcalde per retirar la moció que anava contra la llei

Kike Ruiz argumenta que retira el punt de l’ordre del dia perquè l’alcalde està confinat quan el primer edil ha seguit la sessió des de casa amb normalitat

El PP presenta una moció en contra de la Llei

Segons l'informe basat en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana i el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats ...

barrafooter

w3cPSOE - CEF © Ferraz, 70. Madrid. Tel. 91 582 04 44 infopsoe@psoe.es
AVISO LEGAL Optimizado a 1024 x 800 píxeles | Mapa Web | Contacto
POLITICA DE PRIVACIDAD

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google+
 • Youtube
 • Flickr
 • SoundCloud